Услови за аплицирање за мерка 1: Инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства

Мерка 1 од ИПАРД е веќе најавена и се очекува да излезе повикот. Информирајте се дали ги исполнувате условите и за што можете да аплицирате: КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА Земјоделско стопанство Физичко лице (носител на семејно земјоделско стопанство); Индивидуален земјоделец – ИЗ; Правно лице. Задруги ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА БАРАТЕЛОТ Растително производство … Продолжи со читање Услови за аплицирање за мерка 1: Инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства